DatumNovinka
6.12.2022Potvrzení zaměstnavatele o výdělku a příjmech pro účely určení výživného
- nová sestava Potvrzení zaměstnavatele o výdělku a příjmech pro účely určení výživného
9.11.2022ONZ, HOZ
- do Přihlášky a Odhlášky se nyní načtou i zaměstnanci na DPČ a DPP, kteří v daném měsíci splnili podmínky pro účast na pojištění nebo naopak, ukončili a byli v minulosti přihlášeni. Pokud je zaměstnanec přihlášen a v některém měsíci nedosáhne rozhodného příjmu, odhláška se neposílá, posílá se až skutečně ukončí pracovní poměr.
11.10.2022Životní minimum na domácnost, Hromadný tisk
- aktualizace "Životního minima jednotlivce na domácnost", od 1.10.2022 činí 10 185,-Kč, která ovlivní výpočet nezabavitelné částky při výpočtu exekucí - doplnění sestavy Rekapitulace mezd pro Hromadný tisk ze závěrečného zpracování mezd
27.9.2022Oprava NEMPRI
- při tisku NEMPRI (příloha k žádosti o dávky) se u zaměstnance, který nastoupil v měsíci vzniku sociální události, dodá rozhodné období, kde bude začátek den nástupu zaměstnance a konec bude den před počátkem sociální události viz pokyny ČSSZ.
4.7.2022Od července 2022 se zvýší životní minimum.
- od července 2022 se zvýší životní minimum na 4.620,-Kč, výše životního minima má vliv na výpočet exekucí.
23.6.2022Změna v odesílání dokladů mailem
- od 23.6.2022 je změna v odesílání dokladů mailem
15.6.2022Úprava tisku Výplatních lístků
- VL se budou tisknout dle střediska a pak podle abecedy.
13.6.2022Změna v odesílání dokladů mailem
- od 10.6.2022 je změna v odesílání dokladů mailem, změna byla promítnuta do knihovny EETLib.
12.4.2022ONZ 2022 - oprava vytváření věty xml
- oprava verze ONZ 2022, při vytváření datové věty byl odstraněn prázdný element, který způsoboval chybu při elektronickém podání Přihlášek a Odhlášek na ČSSZ.
1.4.2022Nový formulář Přihláška/Odhláška zaměstnance (ONZ)
- byl přidán nový formulář pro Přihlášení/ Odhlášení zaměstnance (ONZ), při ukončení pracovního poměru zaměstnance od 1.4.2022 je nutno k pracovnímu poměru zaměstnance vyplnit další údaje týkající se jeho výstupu, které jsou ČSSZ požadovány a které by měly nahradit formulář pro ÚP. - do podání byla přidána od 1.4.2022 nová datová věta ONZ 2022 ver.1.1
17.2.2022Tisk Mzdových Výkazů
- při tisku mzdových výkazů se nyní bere telefon a název uživatele, který je aktuálně přihlášen.
4.2.2022Oprava Tisku - Přehled o výši pojistného
- oprava se týká tisku Přehled o výši pojistného - sestava, která se tiskla nebyla aktuální.
7.1.2022Nová verze pro rok 2022
Nová verze pro rok 2022 - verze databáze 27.006 - verze modulu PM 27.007 (zahrnuje nové konstanty, zaručenou mzdu, zvýšení daňových slev a další legislativní změny , viz Novinky ve mzdách 2022 na našem webu)
28.12.2021Zavedení Izolačky.
- bylo aplikováno do mezd ve verzi 26.362, že dne 23.12.2021 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů Izolačka, která od 1.12.2021 dává zaměstnancům nárok na příspěvek, 370,-Kč/kalendářní den, v době Karantény/ Izolace, pokud tato ke dni vyhlášení trvá.
17.12.2021Kontrola licencí MMI u Home Office
- byla opravena knihovna EETLib (nová verze 26.350), která kontroluje počet zakoupených licencí u uživatelů pracujících v režimu Home Office.
29.11.2021Kontrola licencí
- ve všech modulech tzn. ES,OD,PM,PO je nyní nastavená kontrola licencí na PC, na kterém se bude licence provozovat. Pokud budete chtít licenci převést na jiný PC, prosím kontaktujte nás.
31.3.2021Nová knihovna PodaniLib - Izolačka
- ve verzi PM 26.087 a v databázi verze 26.087 je zrealizována Izolačka - jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. V Info Office pro tyto účely vznikla nová mzdová položka, která se automaticky vloží k DPN, která bude označena jako karanténa nebo izolace. Při přenosu této položky do zadání mezd se zároveň omezí výše příspěvku, pokud by přesáhl 90% průměrného výdělku zaměstnance.
9.2.2021Zápočtový list - Potvrzení pro ÚP - doplnění údajů ohledně ukončení PP
- Zápočtový list - Potvrzení pro ÚP - doplnění údajů ohledně ukončení pracovního poměru výběrem ze zadaných Textů v ve formuláři Personalistika. - doplnění "Stravenkového paušálu" do Rekapitulace mezd a Zprávy o zpracování mezd.
4.2.2021Oprava odesílání VL emailem
- Oprava odesílání VL emailem - původní odkaz na VL Email již není funkční, proto byl nahrazen odkazem novým, přímo z hlavního menu "Zpracování mezd" - Výplatní lístky Email.
28.1.2021Mzdová položka 40-Dovolená povolena editace hodina dnů
- byla uvolněna editace pro políčko Dny a Hodiny u Mzdové položky 40-Dovolená
25.1.2021Doplněno - Potvrzení o příjmech na rok 2021
- Potvrzení o příjmech na rok 2021 pro zálohovou daň a srážkovou daň.
7.1.20212021 - Verze programů 26.007 a verze databáze 26.005
- Verze programů 26.007 a verze databáze 26.005 je verze pro rok 2021 kde jsou zahrnuty legislativní změny pro tento rok (popis novinek viz odkaz Novinky 2021 na našem Webu)
18.11.2020Změna odesílání emailů
- byly změněny knihovny pro odesílání e- mailů z modulu ES (ekonomický systém), OD (obchodní databáze), PM (personalistika a mzdy) a PO (elektronické podání). Změna odesílání dokumentů emailem V současné době se k odesílání Emailů používá služba sendgrid. Ta je teď někdy nespolehlivá a proto byla emailová komunikace přepracována. Pošta se nyní může odesílat třemi způsoby: 1. Přes email uživatele. V tomto případě je potřeba doplnit k uživateli údaje potřebné pro přístup k jeho schránce, Heslo je uloženo zašifrované 2. Přes email firmy. Tímto způsoben se odešlou emaily uživatelů, kteří nemají zadaný přístup ke své emailové schránce. 3. Pokud neuděláte nic, emaily se budou odesílat přes schránku Info Office a u odesílatele bude uvedeno no-reply email@info-office.cz V případě, že zvolíte variantu 1 nebo 2, budou odeslané emaily v odeslané poště uživatele nebo firmy. U varianty 3 bude kopie odeslané zprávy doručena do došlé pošty odesílatele (jako je tomu nyní). Následující obrázek ukazuje příklad vyplnění údajů pro přístup ke schránce uživatele nebo firmy pro Office365. Stejné nastavení používáte u svého poštovního klienta, např. outlooku. Přístup ke schránce se může lišit podle poskytovatele emailu. Doporučujeme zkonzultovat se správcem systému.
2.10.2020Oprava PVPOJ
- PVPOJ byla opravena datová věta, již lze odesílat přehledy za září 2020 pře elektronické Podání.
25.9.2020Změna knihovny Elektronického Podání z důvodu viz text - OSSZ
- "Od 17.9.2020 došlo ke zrušení adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Současně dojde ke změně SSL certifikátu, kterým je tato adresa zabezpečena - nově bude použit důvěryhodný certifikát od vydavatele GeoTrust EV RSA CA 2018." - bylo promítnuto do všech programů, je potřeba udělat jejich aktualizaci (ES,OD, PM, PO) pomocí Info Office Update, kterým nainstalujete novou knihovnu.
6.8.2020Rekapitulace mezd, Filtr Mzdového Listu
- do Rekapitulace mezd jsou doplněny informace ohledně uplatnění prominutí SP zaměstnavatele za měsíce červen až srpen - Filtr Mzdového Listu je doplněn o filtrování dle zdravotních pojišťoven
2.7.2020el_Podání - nové PVPOJ2020 - Přehled o výši pojistného
- nové PVPOJ2020 - Přehled o výši pojistného, ve kterém jsou zohledněny změny týkající se "Prominutí pojistného za zaměstnavatele".
30.6.2020Prominutí pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele.
- prominutí SP je realizováno v závěrečném zpracování při výpočtu mezd, kde se naplní formulář se zaměstnanci, u kterých lze prominutí aplikovat. Záznamy se zaměstnanci ve formuláři lze uživatelsky vymazat a tím se prominutí SP neuskuteční. - prominutí se promítne do "Přehledu o výši pojistného", sestavy "Sociální pojištění", do "Zaúčtování nákladů na SP", do "Příkazu mezd".
10.6.2020Oprava přenosu Neschopností.
- v případě funkce přenosu Neschopností do Zadání mezd, skončil proces chybou, pokud nebyl vyplněn Datum narození dítěte u přenášených Neschopností typu PPM. Funkce byla nastavena tak, aby pracovala i když není vyplněn výše popsaný datum.
8.6.2020Výpočet exekucí od 1.7.2020, tisk Přihlášek a Odhlášek na OSSZ a ZP.
- v nové verzi PM je zohledněna změna ve výpočtu exekucí od 1.7.2020, kde se zvyšuje nezabavitelná částka na zaměstnance. - v Menu "Mzdy" je nový odkaz na tisk Přihlášky a Odhlášky zaměstnanců na OSSZ a ZP. Hromadný tisk všech zaměstnanců dle výběru akce za měsíc, který bude vybrán ve filtru pro tisk,
1.4.2020Nová mzdová položka OČR při uzavření školy
- byla přidána nová mzdová položka "OČR při uzavření školy", která se od původní liší tím, že vyloučené doby jsou po celou dobu vyplácení dávek a číslo dokladu nemusí být vyplněno. - aby bylo možno OČR bez čísla dokladu poslat elektronicky na OSSZ - musí být v doplňujících údajích zaškrtnuto "Zahraniční" (doklad vystaven v zahraničí)
4.3.2020Exekuce
- u exekucí lze nyní srazit fixní částku i z daňového bonusu
27.2.2020Náhrada mzdy za nemocenskou a nemocenská - první a poslední den
- pokud je první a poslední den částečně odpracován, dojde nyní k odečtu počtu odpracovaných hodin z celkového počtu zadaných hodin u nemoci. - oprava u Výpočet daně a daňového zvýhodnění, u odečitatelné položky, pokud nejsou zadány od 1. dne v měsíci se tyto měsíce nezapočtou do celkového počtu měsíců, pouze u Daňového zvýhodnění se započtou i měsíce, které jsou pouze po část měsíce. (např. od 15.5.RR)
21.2.2020Oprava výpočtu VD u nové mzdové položky "DPN"
- Vyloučené doby u nové mzdové položky "Dočasná pracovní neschopnost" (Prototyp =118 , u původních položek je výpočet v pořádku) se nezahrnuly do ELDP
13.2.2020Podání HZUPN (při ukončení DPN)
- do podání HZUPN se nyní vloží do políček "pocetOdpracHodinPoslDenPD" a "pracovniDobaPoslDenPD" automaticky "0", tudíž ji nebude potřeba zadávat do doplňujících údajů k neschopence. - nový Filtr u tisku Průměrů lze filtrovat Období, Středisko i zaměstnance. - oprava křížků ve výplatním lístku "Podrobný".
6.2.2020Přenesení neschopenek do Zadání mezd.
- do formuláře Neschopenek přibyla nová funkčnost, která zajistí přenos Neschopenek do zvoleného měsíce ze Zadání mezd, popřípadě ještě možno filtrovat zaměstnance.
5.2.2020Úprava Výpočtu v závěrečném zpracování
- Úprava Výpočtu v závěrečném zpracování - před opětovným výpočtem se nyní automaticky vymaže původní výpočet , zaúčtování do HK a vytvořené a nezpracované příkazy. - oprava výpočtu SP za zaměstnavatele zaokrouhlením částky, která je nyní na tři desetinná místa.
31.1.2020Náklady na zeměstnance
- nový filtr pro Náklady na zaměstnance.
28.1.2020Oprava číslování řádků v ELDP
- Oprava číslování řádků v ELDP
9.1.2020Nová verze PM 25.009 a nová verze databáze 25.009.
- nové verze zahrnují novinky pro rok 2020, jak ve výpočtu mezd, tak nové sazby v konstantách pro mzdový modul. - eNeschopenky - u DPN (dočasných pracovních neschopností) se budou neschopnosti stahovat automaticky po spuštění programu PM, které pak uvidíte v tabulce "Neschopenky". Podrobnosti naleznete v odkaze - Novinky pro rok 2020.
17.12.2019Úprava zadání DPN u nepravidelné pracovní doby.
- Úprava zadání DPN u nepravidelné pracovní doby při ručním zadání počtu hodin.
28.6.2019Doplnění nové mzdové položky
- Doplnění nové mzdové položky - Dočasná pracovní neschopnost nahrazuje tři mzdové položky, které se nyní používají pro zadání nemoci.
23.5.2019Úprava formuláře
- ve formuláři pro "Zadání mezd" a formuláři "Neschopenky" je zobrazeno ID dokladu pro kontrolu vkládaných položek.
20.5.2019Limit srážkové daně, Změna ve výpočtu Exekucí, Náhrada mzdy od 1. dne nemoci.
- limit pro srážkovou daň od 1.5.2019 činí 3000 Kč - exekuce - částka nad kterou se sráží bez omezení, bude od 1.6.2019 činit 19 286,-Kč (původní částka byla 9 643 Kč) - od 1. července 2019, se bude vyplácet od první zameškané směny náhrada mzdy zaměstnancům, zaměstnavatel bude hradit na nemocenské pojištění 24,8 %
20.3.2019Změna v odesílání tiskových sestav e-mailem metodou-Přímo
- pokud budete tiskové sestavy odesílat e-mailem, je doplněna možnost nastavení odesílání pošty přes vlastní e-mailovou schránku a to nastavením SMTP serveru ve formuláři "Uživatelé", kde dvojklikem na políčku "e-mail" otevřete formulář pro nastavení.
22.2.2019Výpočet ELDP
- přidána možnost - výpočet opravného a rekonstruovaného ELDP.
21.2.2019Osoby zdravotně znevýhodněné, Exekuce
- Osoby zdravotně znevýhodněné - je možno zadat do Invalidity bez daňové slevy, následně je program zahrne do přepočteného počtu zaměstnanců do "Oznámení" pro ÚP. - Exekuce - je doplněna možnost "Srazit celou mzdu", je možno využít u Oddlužení zaměstnance, kdy insolvenční správce požaduje zasílat celou mzdu, kterou on sám následně exekuuje. Lze použít jen na záznam "Insolvenční srážka", ostatní exekuce musí být ukončené, nelze na ně nic strhávat.
5.2.2019Změna ve výpočtu mezd pro cizince.
- změna ve výpočtu mezd pro cizince od 1.1.2019, pokud je však váš zaměstnanec pojištěn v jiném členském státě EU, státě EHP nebo ve Švýcarsku-do superhrubé mzdy patří povinné zahraniční pojistné placené zaměstnavatelem. Zaměstnanci, kteří se účastní povinného pojištění v České republice nebo v mimoevropském státě se nic nemění,"superhrubá mzda" bude u nich vypočtena jako hrubý zdanitelný příjem navýšený o české povinné pojistné placené zaměstnavatelem.
29.1.2019ELDP tisk do formuláře
- úprava tisku ELDP pro tisk do originálního formuláře
22.1.2019ELDP tisk, xml.
- upravení tisku ELDP pro možnost tisku do originálního formuláře - ve formuláři ELDP hlavička přidána možnost vytvoření XML souboru, pro načtení do eProtálu ČSSZ.