DatumNovinka
26.2.2024Připojení k databázi - Ekonomický systém
- úprava připojení k databázi při hlášení chyby, že připojení trvá dlouho a časový limit vypršel.
16.1.2024Úprava výstupu P/Z položkově
- úprava výstupu P/Z položkově při výstupu do Excelu - úprava sestav N/V zvětšení pole činnosti a popisu v zápatí
10.1.2024Úprava načítání sazeb DPH do formulářů
- platné sazby DPH se budou načítat dle DUZP
4.1.2024Oprava stahování adres z ARESU
- Oprava stahování adres z ARESU
3.1.2024Nové sazby DPH
- od 1.1.2024 jsou platné nové sazby DPH - 21% a 12%, druhá snížená se ruší. Sazby budou po aktualizaci vloženy do tabulky sazeb DPH, konta pro zaúčtování si musí v této tabulce uživatel nastavit sám.
27.11.2023Úprava načítání SEPA výpisu
- úprava načítání SEPA výpisu při načítání položek bez VS, SS,KS.
7.9.2023Načítání výpisu .gpc
- Při načítání výpisu .gpc, který je vícedenní, se obraty vložily do banky pouze u prvního dne na první záznam. Toto bylo opraveno a obraty se načítají ke každému dni na každý záznam.
30.8.2023Výběr předkontace na došlých fakturách
- možnost výběru předkontace na došlých fakturách z dokladů vystavených v minulosti
18.8.2023Úprava sestav P/Z
- Úprava sestav P/Z za VSym - doplněna sestava DPH soupis dokladů podrobně
25.7.2023Aktualizace knihovny PodaniLib.dll
- aktualizace knihovny PodaniLib.dll byla provedena z důvodu chyby, která se vyskytla při stahování eNeschopenek z portálu ČSSZ - "Vyrovnávací paměť přidělená funkci byla příliš malá"
31.5.2023Sestava pohledávek a závazků
- sestavu pohledávek a závazků je nyní možno zobrazit ve 4 úrovních - změna vzhledu sestavy P/Z podle kont zvýrazněním adresy pro lepší přehlednost.
14.4.2023Sestava pro export do Excelu.
- sestava pro export do Excelu - z menu HK - Zakázky>položkově - je nutno ve filtru zatrhnout atribut "Sestava pro export", poté bude vytvořena řádková sestav vhodná pro export do Excelu. - tabulka s neodeslanými EET doklady při spuštění programu je zrušena. - došlo ke změně ve výkazu DPH a KH v případě, že je u adresy nastaven jiný příjemce faktury, se nyní bere DIČ z adresy příjemce faktury.
4.4.2023Oznámení o nové verzi programu a databáze
- Oznámení o nové verzi programu a databáze se bude zobrazovat v zápatí úvodního formuláře. - aktualizace "Ověření plátce"
17.2.2023 Oprava data účtování v zadávání dokladů
- Oprava data účtování v zadávání dokladů - při vkládání nového dokladu se datum nyní bude řídit počátkem a koncem ÚO, dosud se řídil provedenou závěrkou.
2.2.2023Oprava načítání souboru Gemini do HB
- Oprava načítání souboru Gemini do HB
6.12.2022Načítání výpisu GPC
- bylo upraveno načítání výpisu v EUR formátu GPC
10.11.2022Datum splatnosti, FakturyOLE
- datum splatnosti u VFA se bude počítat od aktuálního data, nikoliv podle Data vystavení. - FakturyOLE - oprava tisku, kde se u Rekapitulace DPH v poli Měna tiskly křížky.
9.11.2022Ověření spolehlivosti plátce
- Ověření spolehlivosti plátce - oprava načítání
11.10.2022Překlad faktury do Aj
- doplněn anglický překlad faktury ES
30.9.2022Parametr v údajích o firmě
- nový parametr v údajích o firmě, řeší zadávání položek výpisu - Banka- po aktualizaci VSym zůstat na položce, kterou zadávám, nebo odskočit na nový záznam.
29.8.2022Úprava formátu BEST
- došlo k úpravě importních polí formátu BEST, který má nyní celkovou délku 352+koncový znak.
18.8.2022QR kód
- do vydaných faktur se bude vkládat QR kód - pole Popis u pokladny, vydaných faktur a došlých faktur je rozšířeno na 80 znaků - v HB při exportu příkazu do souboru ABO je vložen text, který popisuje daný řádek platby
30.6.2022Ukládání dokladů do PDF
- ukládání dokladů do PDF - rozšířeno o možnost výběru úložiště.
23.6.2022Změna v odesílání dokladů mailem
- od 23.6.2022 je změna v odesílání dokladů mailem, změna byla promítnuta do knihovny EETLib.
13.6.2022Odesílání Faktur mailem.
- od 10.6.2022 je změna v odesílání dokladů mailem, změna byla promítnuta do knihovny EETLib.
21.3.2022Tisk do PDF z menu Info Office
- tisk do PDF z menu Info Office nyní vkládá do názvu uložené faktury číslo dokladu a název firmy.
21.2.2022Řádek DPH pro SK
- Řádek DPH pro SK - doplnění řádku DPH na doklady
7.1.2022Nová verze pro rok 2022
Nová verze pro rok 2022 - verze databáze 27.006 - verze modulu ES 27.007
17.12.2021Kontrola licencí MMI u Home Office
- byla opravena knihovna EETLib (nová verze 26.350), která kontroluje počet zakoupených licencí u uživatelů pracujících v režimu Home Office.
29.11.2021Kontrola licencí
- ve všech modulech tzn. ES,OD,PM,PO je nyní nastavená kontrola licencí na PC, na kterém se bude licence provozovat. Pokud budete chtít licenci převést na jiný PC, prosím kontaktujte nás.
22.10.2021Nový formulář DPH od 1.10.2021
- nová verze vzoru formuláře pro DPH č.23
15.10.2021Nový typ příkazu BNP Paribas
- v ES byl doplněn nový příkaz BNP Paribas
11.10.2021Oprava Tisku soupisu DPH s ohledem na One Stop Shop
- na soupisu DPH se nyní objevují i doklady , které obsahují jinou sazbu DPH než českou, a to sazby ze zemí EU (OSS). Tyto doklady budou uváděny v měně dokladu, ostatní budou i nadále v české měně.
4.10.2021OSS - One Stop Shop
- OneStopShop - do ES a OD byla dodána možnost fakturovat v různých sazbách DPH. Sazby nastavte v Číselníkách >ES>Údaje o firmě, včetně Adresy FÚ a Země. Po aktualizaci databáze se do Zařazení DPH doplní nový řádek -(1027) Prodej zboží na dálku(OSS) - ten se bude používat pro prodej zboží do EU, v DPH bude zahrnut do ř. 24. Příslušnou Sazbu DPH bude nutno pro každý stát na FA vybrat. - v Doplňujících údajích DPH je možno zadat bank. účet pro platbu na OSS
19.8.2021Faktury ES - změna na dokladech pro KH
- ve fakturách ES je možno využít již stávající volbu >10 tis. Kč, která slouží pro zařazení do položkového oddílu KH i pro doklady, které jsou nižší než 10tis., i pro opačný význam, tedy pro doklad, který bude vyšší než než 10tis. Kč, ale potřebujete ho zařadit do souhrnného oddílu KH.
3.8.2021ES - nové přiznání DPH pro slovenskou legislativu
- změna řádků DPH a zařazení DPH - změna tisku formuláře DPH - úprava zobrazení KV ve formuláři - změna datové věty KV v elektronickém podání
11.5.2021Úprava DPH a Kontrolního výkazu pro slovenskou verzi Info Office
- úprava DPH a Kontrolního výkazu pro slovenskou verzi Info Office - změna řádků DPH - nová sestava pro DPH - výstupní formulář KV - detail
26.4.2021SEPA - úprava XML souboru
- SEPA úprava XML souboru
31.3.2021Nová knihovna pro elektronická podání - PodaniLib
- Nová knihovna pro elektronická podání - PodaniLib
8.3.2021Roční závěrka
- při provádění roční závěrky se v jejím průběhu program ptá na provedení kontrol dokladů, které dosud probíhalo skrytě bez dotazu.
7.1.20212021 - Verze programů 26.007 a verze databáze 26.005
Verze programů 26.007 a verze databáze 26.005 je verze pro rok 2021 kde jsou zahrnuty legislativní změny pro tento rok (popis novinek viz odkaz Novinky 2021 na našem Webu)
22.12.2020Úprava hlášky při odesílání DPH a KH
- při el. podání DPH a KH došlo k opravě hlášky na odeslané podání. Hláška - Podání nevrátilo žádná data, byla zavádějící, protože elPodání prošlo bez chyb, proto jsme museli reagovat na změnu zpětné vazby od FÚ.
1.12.2020El Podání - DPH, KH chyba přetečení
- byly změněny knihovny pro odesílání DPH, KH. Chyba přetečení byla způsobena ze strany příjemce (FÚ), který neodeslal informaci o přijetí. Chyba byla proto ošetřena jiným způsobem.
18.11.2020Změna odesílání mailů
- byly změněny knihovny pro odesílání e- mailů z modulu ES (ekonomický systém), OD (obchodní databáze), PM (personalistika a mzdy) a PO (elektronické podání). Změna odesílání dokumentů emailem V současné době se k odesílání Emailů používá služba sendgrid. Ta je teď někdy nespolehlivá a proto byla emailová komunikace přepracována. Pošta se nyní může odesílat třemi způsoby: 1. Přes email uživatele. V tomto případě je potřeba doplnit k uživateli údaje potřebné pro přístup k jeho schránce, Heslo je uloženo zašifrované 2. Přes email firmy. Tímto způsoben se odešlou emaily uživatelů, kteří nemají zadaný přístup ke své emailové schránce. 3. Pokud neuděláte nic, emaily se budou odesílat přes schránku Info Office a u odesílatele bude uvedeno no-reply email@info-office.cz V případě, že zvolíte variantu 1 nebo 2, budou odeslané emaily v odeslané poště uživatele nebo firmy. U varianty 3 bude kopie odeslané zprávy doručena do došlé pošty odesílatele (jako je tomu nyní). Následující obrázek ukazuje příklad vyplnění údajů pro přístup ke schránce uživatele nebo firmy pro Office365. Stejné nastavení používáte u svého poštovního klienta, např. outlooku. Přístup ke schránce se může lišit podle poskytovatele emailu. Doporučujeme zkonzultovat se správcem systému.
6.8.2020Aktualizace knihovny PodaniLib.dll
-Aktualizace knihovny PodaniLib.dll
5.3.2020Počáteční stav P/Z
- oprava filtrování počátečního stavu P/Z
27.2.2020Řazení dokladů v KH dle interního číslování u došlých faktur.
- řazení dokladů v KH dle interního číslování u došlých faktur je již obnoveno.
16.12.2019Úprava ve formuláři Interních dokladů
- kurzor se bude pohybovat po jednotlivých políčkách obdobně jako u zadávání Bank, tedy jako první získá focus pole Variabilní symbol.
14.10.2019Tisk pokladního dokladu, Likvidační list došlé faktury
- políčka Činnost a Zakázka pro tyto tisky byly rozšířeny.
1.10.2019Oprava data SEPA příkazu.
- oprava vloženého data příkazu pro SEPA platbu