DatumNovinka
6.12.2022Načítání výpisu GPC
- bylo upraveno načítání výpisu v EUR formátu GPC
10.11.2022Datum splatnosti, FakturyOLE
- datum splatnosti u VFA se bude počítat od aktuálního data, nikoliv podle Data vystavení. - FakturyOLE - oprava tisku, kde se u Rekapitulace DPH v poli Měna tiskly křížky.
9.11.2022Ověření spolehlivosti plátce
- Ověření spolehlivosti plátce - oprava načítání
11.10.2022Překlad faktury do Aj
- doplněn anglický překlad faktury ES
30.9.2022Parametr v údajích o firmě
- nový parametr v údajích o firmě, řeší zadávání položek výpisu - Banka- po aktualizaci VSym zůstat na položce, kterou zadávám, nebo odskočit na nový záznam.
29.8.2022Úprava formátu BEST
- došlo k úpravě importních polí formátu BEST, který má nyní celkovou délku 352+koncový znak.
18.8.2022QR kód
- do vydaných faktur se bude vkládat QR kód - pole Popis u pokladny, vydaných faktur a došlých faktur je rozšířeno na 80 znaků - v HB při exportu příkazu do souboru ABO je vložen text, který popisuje daný řádek platby
30.6.2022Ukládání dokladů do PDF
- ukládání dokladů do PDF - rozšířeno o možnost výběru úložiště.
23.6.2022Změna v odesílání dokladů mailem
- od 23.6.2022 je změna v odesílání dokladů mailem, změna byla promítnuta do knihovny EETLib.
13.6.2022Odesílání Faktur mailem.
- od 10.6.2022 je změna v odesílání dokladů mailem, změna byla promítnuta do knihovny EETLib.
21.3.2022Tisk do PDF z menu Info Office
- tisk do PDF z menu Info Office nyní vkládá do názvu uložené faktury číslo dokladu a název firmy.
21.2.2022Řádek DPH pro SK
- Řádek DPH pro SK - doplnění řádku DPH na doklady
7.1.2022Nová verze pro rok 2022
Nová verze pro rok 2022 - verze databáze 27.006 - verze modulu ES 27.007
17.12.2021Kontrola licencí MMI u Home Office
- byla opravena knihovna EETLib (nová verze 26.350), která kontroluje počet zakoupených licencí u uživatelů pracujících v režimu Home Office.
29.11.2021Kontrola licencí
- ve všech modulech tzn. ES,OD,PM,PO je nyní nastavená kontrola licencí na PC, na kterém se bude licence provozovat. Pokud budete chtít licenci převést na jiný PC, prosím kontaktujte nás.
22.10.2021Nový formulář DPH od 1.10.2021
- nová verze vzoru formuláře pro DPH č.23
15.10.2021Nový typ příkazu BNP Paribas
- v ES byl doplněn nový příkaz BNP Paribas
11.10.2021Oprava Tisku soupisu DPH s ohledem na One Stop Shop
- na soupisu DPH se nyní objevují i doklady , které obsahují jinou sazbu DPH než českou, a to sazby ze zemí EU (OSS). Tyto doklady budou uváděny v měně dokladu, ostatní budou i nadále v české měně.
4.10.2021OSS - One Stop Shop
- OneStopShop - do ES a OD byla dodána možnost fakturovat v různých sazbách DPH. Sazby nastavte v Číselníkách >ES>Údaje o firmě, včetně Adresy FÚ a Země. Po aktualizaci databáze se do Zařazení DPH doplní nový řádek -(1027) Prodej zboží na dálku(OSS) - ten se bude používat pro prodej zboží do EU, v DPH bude zahrnut do ř. 24. Příslušnou Sazbu DPH bude nutno pro každý stát na FA vybrat. - v Doplňujících údajích DPH je možno zadat bank. účet pro platbu na OSS
19.8.2021Faktury ES - změna na dokladech pro KH
- ve fakturách ES je možno využít již stávající volbu >10 tis. Kč, která slouží pro zařazení do položkového oddílu KH i pro doklady, které jsou nižší než 10tis., i pro opačný význam, tedy pro doklad, který bude vyšší než než 10tis. Kč, ale potřebujete ho zařadit do souhrnného oddílu KH.
3.8.2021ES - nové přiznání DPH pro slovenskou legislativu
- změna řádků DPH a zařazení DPH - změna tisku formuláře DPH - úprava zobrazení KV ve formuláři - změna datové věty KV v elektronickém podání
11.5.2021Úprava DPH a Kontrolního výkazu pro slovenskou verzi Info Office
- úprava DPH a Kontrolního výkazu pro slovenskou verzi Info Office - změna řádků DPH - nová sestava pro DPH - výstupní formulář KV - detail
26.4.2021SEPA - úprava XML souboru
- SEPA úprava XML souboru
31.3.2021Nová knihovna pro elektronická podání - PodaniLib
- Nová knihovna pro elektronická podání - PodaniLib
8.3.2021Roční závěrka
- při provádění roční závěrky se v jejím průběhu program ptá na provedení kontrol dokladů, které dosud probíhalo skrytě bez dotazu.
7.1.20212021 - Verze programů 26.007 a verze databáze 26.005
Verze programů 26.007 a verze databáze 26.005 je verze pro rok 2021 kde jsou zahrnuty legislativní změny pro tento rok (popis novinek viz odkaz Novinky 2021 na našem Webu)
22.12.2020Úprava hlášky při odesílání DPH a KH
- při el. podání DPH a KH došlo k opravě hlášky na odeslané podání. Hláška - Podání nevrátilo žádná data, byla zavádějící, protože elPodání prošlo bez chyb, proto jsme museli reagovat na změnu zpětné vazby od FÚ.
1.12.2020El Podání - DPH, KH chyba přetečení
- byly změněny knihovny pro odesílání DPH, KH. Chyba přetečení byla způsobena ze strany příjemce (FÚ), který neodeslal informaci o přijetí. Chyba byla proto ošetřena jiným způsobem.
18.11.2020Změna odesílání mailů
- byly změněny knihovny pro odesílání e- mailů z modulu ES (ekonomický systém), OD (obchodní databáze), PM (personalistika a mzdy) a PO (elektronické podání). Změna odesílání dokumentů emailem V současné době se k odesílání Emailů používá služba sendgrid. Ta je teď někdy nespolehlivá a proto byla emailová komunikace přepracována. Pošta se nyní může odesílat třemi způsoby: 1. Přes email uživatele. V tomto případě je potřeba doplnit k uživateli údaje potřebné pro přístup k jeho schránce, Heslo je uloženo zašifrované 2. Přes email firmy. Tímto způsoben se odešlou emaily uživatelů, kteří nemají zadaný přístup ke své emailové schránce. 3. Pokud neuděláte nic, emaily se budou odesílat přes schránku Info Office a u odesílatele bude uvedeno no-reply email@info-office.cz V případě, že zvolíte variantu 1 nebo 2, budou odeslané emaily v odeslané poště uživatele nebo firmy. U varianty 3 bude kopie odeslané zprávy doručena do došlé pošty odesílatele (jako je tomu nyní). Následující obrázek ukazuje příklad vyplnění údajů pro přístup ke schránce uživatele nebo firmy pro Office365. Stejné nastavení používáte u svého poštovního klienta, např. outlooku. Přístup ke schránce se může lišit podle poskytovatele emailu. Doporučujeme zkonzultovat se správcem systému.
6.8.2020Aktualizace knihovny PodaniLib.dll
-Aktualizace knihovny PodaniLib.dll
5.3.2020Počáteční stav P/Z
- oprava filtrování počátečního stavu P/Z
27.2.2020Řazení dokladů v KH dle interního číslování u došlých faktur.
- řazení dokladů v KH dle interního číslování u došlých faktur je již obnoveno.
16.12.2019Úprava ve formuláři Interních dokladů
- kurzor se bude pohybovat po jednotlivých políčkách obdobně jako u zadávání Bank, tedy jako první získá focus pole Variabilní symbol.
14.10.2019Tisk pokladního dokladu, Likvidační list došlé faktury
- políčka Činnost a Zakázka pro tyto tisky byly rozšířeny.
1.10.2019Oprava data SEPA příkazu.
- oprava vloženého data příkazu pro SEPA platbu
30.9.2019Tisk KH
- v tisku KH byl upraven text dle novely zákona o DPH od 1.10.2019
24.7.2019Sestava Zápočet
- novou sestavu "Zápočet" je možno najít v Interních dokladech, pokud doklad použijete pro zápočet P/Z.
3.7.2019Filtr adresy - nastavení
- Filtr adresy při zadávání dokladů lze nastavit, aby se Adresa mazala či nemazala, parametricky v Údajích o firmě .
21.5.2019Úpravy formulářů, Výchozí adresa, Nový Formulář DPH
- Úpravy formulářů se týkají zvětšení polí - do faktury vydané v ES byla přidána do vlastností knih možnost nastavení výchozí adresy - Nový formulář DPH (pouze textové změny)
4.4.2019Opava načítání Výpisů do CommerzBank
- Opava načítání Výpisů do CommerzBank
26.3.2019Oprava tisku sestavy "Faktura2".
- Oprava tisku sestavy "Faktura2".
20.3.2019Změna v odesílání tiskových sestav e-mailem metodou-Přímo
- pokud budete např. faktury odesílat e-mailem, je doplněna možnost nastavení odesílání pošty přes vlastní e-mailovou schránku a to nastavením SMTP serveru ve formuláři "Uživatelé", kde dvojklikem na políčku "e-mail" otevřete formulář pro nastavení.
1.3.2019Filtr pohledávek a zavazků, oprava hlášky při "Roční závěrce"
- pole "Datum Do" je zvýšen o jeden den, tudíž se zahrnou P/Z i z aktuálního dne. - pole "Konto" je opraveno a lze do něho zadat podřetězec konta (např. 311) vybere všechny konta začínající 311, zadání konta ve tvaru 311,0000 vybere jen konto 311,0000. - hláška při "Roční závěrce", opravena na hlášku "Vytvoření závěrkových dokladů dokončeno."
21.2.2019SEPA
- doplnění do SEPA platby BIC banky.
30.11.2018Zobrazení dat odesílaných do EET
Ve stavu zámku poklepněte na položku FIK.
30.11.2018Odeslání DPH z dokladu pro úhradu faktury
Na příjmovém pokladním dokladu zadejte číslo faktury z OD nebo ES a do EET se odešle DPH z faktury. Na pokladním dokladu žádné DPH zadáno není.
21.11.2018Výběr zakázky, oprava čísla účtu u VF.
- výběr zakázky - po doplnění data ukončení zakázky se nebude nabízet ve výběru, jedině pokud zaškrtnete výběr vč ukončených zakázek. - oprava načítání čísla bankovního účtu u Vydaných faktur
18.6.2018Sestava pohledávek pro banky.
- Sestava pohledávek pro banky - DPH součtově do faktury v ES - oprava načítání výpisu do banky v ES
3.5.2018Oprava načítání výpisů
- Oprava načítání výpisů u Commerzbank
3.5.2018Homebanking Commerz bank
Aktualizace načítání výpisu