DatumNovinka
28.2.2024Úprava tisku faktury v obchodní databázi
- úprava tisku FA v obchodní databázi by měla dosti významně omezit vytváření druhé stránky faktury, pokud seznam produktů na faktuře nepřesáhne počet řádků 21.
21.2.2024Vyúčtování záloh z roku 2023 a z roku 2024
- při vyúčtování záloh, včetně DPP, z roku 2023 a zároveň i z roku 2024 na jedné konečné faktuře se nyní provede zápočet správně, pokud bude výše sazby shodná. tzn. že u zálohy z roku 2023 21% lze vyúčtovat na faktuře, kde se budou vyúčtovávat i zálohy z roku 2024 21% a sazby budou nastaveny na SAZBY 2024. Pro sazbu sníženou toto bohužel nelze, protože zde je jiná výše sazby (15% a 12%). Zde se musí vyúčtovat se stejnými SAZBAMI 2015 nebo 2024.
10.1.2024Úprava načítání sazeb DPH do formulářů
- platné sazby DPH se budou načítat dle DUZP
4.1.2024Oprava stahování adres z ARESU
- Oprava stahování adres z ARESU
6.11.2023Aktualizace faktury
- bylo provedeno striktní ukládání rozdělané faktury z důvodu přímého tisku do PDF (bez náhledu faktury), kdy nebylo u částky k úhradě vynuceno přepočítání. Nyní se částka k úhradě bude vždy aktualizovat.
30.8.2023Kontrola duplicity
- kontrola duplicity při přenosu z příjemky na došlou fakturu na stejnou Adresu a VSym
18.8.2023Aktualizace knihovny PodaniLib.dll
- aktualizace knihovny PodaniLib.dll byla provedena z důvodu chyby, která se vyskytla při stahování eNeschopenek z portálu ČSSZ - "Vyrovnávací paměť přidělená funkci byla příliš malá" nebo "Podání nešlo odeslat".
13.7.2023Úprava tisku FA v Aj v obchodní databázi
- změna překladu Typu platby "Preacount:" na "Payment of advance:". - změna překladu "Kurs" na "Conversation rate:". - tisk "Kursu" v měně dokladu na faktuře je možno ve vlastnostech zvolit zda tisknout nebo netisknout - popis řádku DPH se u FA do EU netiskne
14.4.2023Změna ve výkazu DPH a KH
- došlo ke změně ve výkazu DPH a KH v případě, že je u adresy nastaven jiný příjemce faktury, se nyní bere DIČ z adresy příjemce faktury. - byla odstraněna hláška o nezadaném obchodním partnerovi u každého řádku při přenosu položek na jiný doklad, na konci přenosu se objeví seznam těchto produktů souhrnně.
4.4.2023Oznámení o nové verzi programu a databáze
- Oznámení o nové verzi programu a databáze se bude zobrazovat v zápatí úvodního formuláře. - aktualizace "Ověření plátce" - oprava filtrování bezpohybových zásob
17.1.2023Oprava tisku Prodejky 6
- Oprava tisku Prodejky 6 z formuláře Prodejka EAN, EAN3
6.12.2022Recyklační poplatek
- Recyklační poplatek se nyní bude tisknout i u PDP (přenesení daňové povinnosti)
14.11.2022Prodejka EAN a EAN3
- oprava při snímání čárového kódu, která způsobila chybu syntaxe
9.11.2022Ověření spolehlivosti plátce,
- Ověření spolehlivosti plátce - oprava načítání - recyklační příspěvek se nyní přepočte a zobrazí na FA v měně dokladu.
11.10.2022Doplněno ukládání PDF souborů
- doplněno ukládání PDF souborů u převodky a výdejky sestav Dodací list a Záruční list
18.8.2022Faktura - doplnění tisku sestavy "FakturaPlasto"
- byl doplněn tisk faktury - sestava "FakturaPlasto", která nahrazuje původní sestavu "FakturaPlast". - oprava vkládání Zakázek pokud je povoleno vkládání Umístění a šarže u produktu
27.7.2022Evidence zakázky u šarží a umístění
- u šarží a umístění je volitelné vkládání zakázky. Vkládání zakázky povolíte v údajích o firmě, výchozí hodnota je nastavena tak, že se zakázka nevkládá.
29.6.2022Úprava tisku Faktury OD
- rozšíření polí rekapitulace DPH v tisku faktury.
23.6.2022Změna v odesílání dokladů mailem
- od 23.6.2022 je změna v odesílání dokladů mailem, změna byla promítnuta do knihovny EETLib.
13.6.2022Změna v odesílání dokladů mailem
- od 10.6.2022 je změna v odesílání dokladů mailem, změna byla promítnuta do knihovny EETLib.
9.6.2022Oprava tisku Prodejky z minulé verze.
- v předchozí verzi nebylo možno vytisknout "Prodejku". oprava tisku je ve verzi - OD (27.160), databázi není nutno aktualizovat.
14.4.2022Neplátce DPH - oprava tisku faktury OD
- neplátce DPH - oprava tisku faktury OD
1.4.2022Tisk faktury - položky sumarizované
- byl opraven tisk položek faktury, pokud byl požadován tisk sumarizovaný.
21.3.2022Tisk do PDF z menu Info Office
- tisk do PDF z menu Info Office nyní vkládá do názvu uložené faktury číslo dokladu a název firmy.
21.3.2022Tisk QR Kódu na fakturách v obchodní databázi.
- nově je přidán tisk QR Kódu na fakturách v obchodní databázi. Tisk se provede pokud je u bankovního účtu vyplněn IBAN. - opraveno je vkládání šarže u příjemky a výdejky, tak, aby se nevkládala u šarže zakázka k položkám šarže, které zakázku nevyžadují.
21.2.2022Řádek DPH pro SK
- Řádek DPH pro SK - doplnění řádku DPH na doklady
7.1.2022Nová verze pro rok 2022
Nová verze pro rok 2022 - verze databáze 27.006 - verze modulu OD 27.007
17.12.2021Kontrola licencí MMI u Home Office
- byla opravena knihovna EETLib (nová verze 26.350), která kontroluje počet zakoupených licencí u uživatelů pracujících v režimu Home Office.
29.11.2021Kontrola licencí
- ve všech modulech tzn. ES,OD,PM,PO je nyní nastavená kontrola licencí na PC, na kterém se bude licence provozovat. Pokud budete chtít licenci převést na jiný PC, prosím kontaktujte nás.
31.3.2021Nová knihovna pro elektronická podání - PodaniLib
- Nová knihovna pro elektronická podání - PodaniLib
28.1.2021Parametr tisku Rekapitulace DPH u vývozu
- byl doplněn parametr pro tisk Rekapitulace DPH u vývozu, ve vlastnostech knihy na záložce Tisk- "Základ DPH při dodání a exportu"
7.1.20212021 - Verze programů 26.007 a verze databáze 26.005
Verze programů 26.007 a verze databáze 26.005 je verze pro rok 2021 kde jsou zahrnuty legislativní změny pro tento rok (popis novinek viz odkaz Novinky 2021 na našem Webu)
18.11.2020Změna odesílání emailů
- byly změněny knihovny pro odesílání e- mailů z modulu ES (ekonomický systém), OD (obchodní databáze), PM (personalistika a mzdy) a PO (elektronické podání). Změna odesílání dokumentů emailem V současné době se k odesílání Emailů používá služba sendgrid. Ta je teď někdy nespolehlivá a proto byla emailová komunikace přepracována. Pošta se nyní může odesílat třemi způsoby: 1. Přes email uživatele. V tomto případě je potřeba doplnit k uživateli údaje potřebné pro přístup k jeho schránce, Heslo je uloženo zašifrované 2. Přes email firmy. Tímto způsoben se odešlou emaily uživatelů, kteří nemají zadaný přístup ke své emailové schránce. 3. Pokud neuděláte nic, emaily se budou odesílat přes schránku Info Office a u odesílatele bude uvedeno no-reply email@info-office.cz V případě, že zvolíte variantu 1 nebo 2, budou odeslané emaily v odeslané poště uživatele nebo firmy. U varianty 3 bude kopie odeslané zprávy doručena do došlé pošty odesílatele (jako je tomu nyní). Následující obrázek ukazuje příklad vyplnění údajů pro přístup ke schránce uživatele nebo firmy pro Office365. Stejné nastavení používáte u svého poštovního klienta, např. outlooku. Přístup ke schránce se může lišit podle poskytovatele emailu. Doporučujeme zkonzultovat se správcem systému.
30.10.2020SK_Obchodní databáze - Zaokrouhlování Prodejky
- pro slovenskou legislativu se "Prodejka", nebo i jiný doklad, který bude placen v hotovosti, nebude zaokrouhlovat, pokud si zaokrouhlení nenastaví sám uživatel.
30.9.2020Převzetí na doklad - Doklad o přijaté platbě
- oprava při převzetí u Dokladu o přijaté platbě se nezobrazovaly přebírané zálohové faktury.
6.8.2020Aktualizace knihovny PodaniLib.dll
-Aktualizace knihovny PodaniLib.dll
23.4.2020Tisk Faktury
- při tisku faktury, na kterou byly položky převzaty z jiné faktury, je doplněno číslo dokladu převzaté faktury.
16.12.2019Úprava filtru u Analýzy výdeje
- nyní lze filtrovat typ knihy a druh výdeje. - do filtru zakázky je přidáno nové tl. pro vstup nové zakázky.
18.10.2019 Zaokrouhlování a DPH
Zaokrouhlení faktur nevstupuje do DPH ani v případě bezhotovostních plateb.
15.10.2019Oprava zaúčtování zaokrouhlování DPH.
- oprava zaokrouhlení ve FA - OD, kde se původně zaokrouhlení zúčtovávalo na konto zboží, nyní se účtuje na konto Nákladové -zaokrouhlení. - v ES v Údajích o firmě je potřeba nastavit Zaokrouhlení při zaúčtování dokladu na tyto hodnoty : "Aktualizací položky pro rozdíl < 0 a Vložením položky pro rozdíl <10". Tímto se hodnota zaokrouhlení vloží na nový řádek 548-Zaokrouhlení.
1.10.2019Zaokrouhlení faktur do DPH
V návaznosti na změnu zákona o DPH se bude započítávat zaokrouhlení nehotovostních faktur do DPH. Základ daně v rekapitulaci bude tedy zahrnovat i zaokrouhlení. Bude možné zrušit zaokrouhlení nehotovostních faktur. Faktury v hotovosti budou zaokrouhleny vždy, ale zaokrouhlení se v tomto případě do DPH nepočítá.
17.9.2019Oprava tisku sestav Analýza výdeje
- provedena oprava tisku sestav - Analýza výdeje
9.9.2019Oprava filtrování formuláře Intrastat
- oprava filtrování formuláře Intrastat
28.8.2019Přijaté objednávky
- Analýza - ve Filtru tisku sestav je možno zvolit tisknout sestavu s cenami dle objednaných kusů, nikoliv pouze cenu nedodaných kusů.
31.7.2019Oprava tisku Prodejky .
- oprava formátování data na "Prodejce" - odstranění vkládání aktuálního data na "Prodejce"
29.7.2019Tisk DUZP na dobropise, formát DUZP na faktuře
- tisk DUZP na dobropise se nyní tiskne vždy, (není potřeba vyplňovat datum potvrzení dobropisu) - formát datumu DUZP a odeslání lze zvolit ve vlastnostech knihy faktur na záložce "Tisk", zaškrtnutím "Tisknout krátké datum" se tiskne pouze datum bez hodin a minut.
18.6.2019Oprava tisku nabídky; - u Faktur - tisk zakázky; - zobrazen název skladu na skl. kartě
- oprava tisku nabídky - u Faktur doplněn tisk zakázky - zobrazen název skladu na skladové kartě
20.5.2019Název skladu na skladní kartě
- do formuláře skladní karty bal přidán název skladu.
28.3.2019Oprava nastavení čísla účtu vydané Faktury
- Oprava nastavení čísla účtu vydané Faktury
20.3.2019Změna v odesílání tiskových sestav e-mailem metodou-Přímo
- pokud budete např. faktury odesílat e-mailem, je doplněna možnost nastavení odesílání pošty přes vlastní e-mailovou schránku a to nastavením SMTP serveru ve formuláři "Uživatelé", kde dvojklikem na políčku "e-mail" otevřete formulář pro nastavení.