DatumNovinka
6.12.2022Recyklační poplatek
- Recyklační poplatek se nyní bude tisknout i u PDP (přenesení daňové povinnosti)
14.11.2022Prodejka EAN a EAN3
- oprava při snímání čárového kódu, která způsobila chybu syntaxe
9.11.2022Ověření spolehlivosti plátce,
- Ověření spolehlivosti plátce - oprava načítání - recyklační příspěvek se nyní přepočte a zobrazí na FA v měně dokladu.
11.10.2022Doplněno ukládání PDF souborů
- doplněno ukládání PDF souborů u převodky a výdejky sestav Dodací list a Záruční list
18.8.2022Faktura - doplnění tisku sestavy "FakturaPlasto"
- byl doplněn tisk faktury - sestava "FakturaPlasto", která nahrazuje původní sestavu "FakturaPlast". - oprava vkládání Zakázek pokud je povoleno vkládání Umístění a šarže u produktu
27.7.2022Evidence zakázky u šarží a umístění
- u šarží a umístění je volitelné vkládání zakázky. Vkládání zakázky povolíte v údajích o firmě, výchozí hodnota je nastavena tak, že se zakázka nevkládá.
29.6.2022Úprava tisku Faktury OD
- rozšíření polí rekapitulace DPH v tisku faktury.
23.6.2022Změna v odesílání dokladů mailem
- od 23.6.2022 je změna v odesílání dokladů mailem, změna byla promítnuta do knihovny EETLib.
13.6.2022Změna v odesílání dokladů mailem
- od 10.6.2022 je změna v odesílání dokladů mailem, změna byla promítnuta do knihovny EETLib.
9.6.2022Oprava tisku Prodejky z minulé verze.
- v předchozí verzi nebylo možno vytisknout "Prodejku". oprava tisku je ve verzi - OD (27.160), databázi není nutno aktualizovat.
14.4.2022Neplátce DPH - oprava tisku faktury OD
- neplátce DPH - oprava tisku faktury OD
1.4.2022Tisk faktury - položky sumarizované
- byl opraven tisk položek faktury, pokud byl požadován tisk sumarizovaný.
21.3.2022Tisk do PDF z menu Info Office
- tisk do PDF z menu Info Office nyní vkládá do názvu uložené faktury číslo dokladu a název firmy.
21.3.2022Tisk QR Kódu na fakturách v obchodní databázi.
- nově je přidán tisk QR Kódu na fakturách v obchodní databázi. Tisk se provede pokud je u bankovního účtu vyplněn IBAN. - opraveno je vkládání šarže u příjemky a výdejky, tak, aby se nevkládala u šarže zakázka k položkám šarže, které zakázku nevyžadují.
21.2.2022Řádek DPH pro SK
- Řádek DPH pro SK - doplnění řádku DPH na doklady
7.1.2022Nová verze pro rok 2022
Nová verze pro rok 2022 - verze databáze 27.006 - verze modulu OD 27.007
17.12.2021Kontrola licencí MMI u Home Office
- byla opravena knihovna EETLib (nová verze 26.350), která kontroluje počet zakoupených licencí u uživatelů pracujících v režimu Home Office.
29.11.2021Kontrola licencí
- ve všech modulech tzn. ES,OD,PM,PO je nyní nastavená kontrola licencí na PC, na kterém se bude licence provozovat. Pokud budete chtít licenci převést na jiný PC, prosím kontaktujte nás.
31.3.2021Nová knihovna pro elektronická podání - PodaniLib
- Nová knihovna pro elektronická podání - PodaniLib
28.1.2021Parametr tisku Rekapitulace DPH u vývozu
- byl doplněn parametr pro tisk Rekapitulace DPH u vývozu, ve vlastnostech knihy na záložce Tisk- "Základ DPH při dodání a exportu"
7.1.20212021 - Verze programů 26.007 a verze databáze 26.005
Verze programů 26.007 a verze databáze 26.005 je verze pro rok 2021 kde jsou zahrnuty legislativní změny pro tento rok (popis novinek viz odkaz Novinky 2021 na našem Webu)
18.11.2020Změna odesílání emailů
- byly změněny knihovny pro odesílání e- mailů z modulu ES (ekonomický systém), OD (obchodní databáze), PM (personalistika a mzdy) a PO (elektronické podání). Změna odesílání dokumentů emailem V současné době se k odesílání Emailů používá služba sendgrid. Ta je teď někdy nespolehlivá a proto byla emailová komunikace přepracována. Pošta se nyní může odesílat třemi způsoby: 1. Přes email uživatele. V tomto případě je potřeba doplnit k uživateli údaje potřebné pro přístup k jeho schránce, Heslo je uloženo zašifrované 2. Přes email firmy. Tímto způsoben se odešlou emaily uživatelů, kteří nemají zadaný přístup ke své emailové schránce. 3. Pokud neuděláte nic, emaily se budou odesílat přes schránku Info Office a u odesílatele bude uvedeno no-reply email@info-office.cz V případě, že zvolíte variantu 1 nebo 2, budou odeslané emaily v odeslané poště uživatele nebo firmy. U varianty 3 bude kopie odeslané zprávy doručena do došlé pošty odesílatele (jako je tomu nyní). Následující obrázek ukazuje příklad vyplnění údajů pro přístup ke schránce uživatele nebo firmy pro Office365. Stejné nastavení používáte u svého poštovního klienta, např. outlooku. Přístup ke schránce se může lišit podle poskytovatele emailu. Doporučujeme zkonzultovat se správcem systému.
30.10.2020SK_Obchodní databáze - Zaokrouhlování Prodejky
- pro slovenskou legislativu se "Prodejka", nebo i jiný doklad, který bude placen v hotovosti, nebude zaokrouhlovat, pokud si zaokrouhlení nenastaví sám uživatel.
30.9.2020Převzetí na doklad - Doklad o přijaté platbě
- oprava při převzetí u Dokladu o přijaté platbě se nezobrazovaly přebírané zálohové faktury.
6.8.2020Aktualizace knihovny PodaniLib.dll
-Aktualizace knihovny PodaniLib.dll
23.4.2020Tisk Faktury
- při tisku faktury, na kterou byly položky převzaty z jiné faktury, je doplněno číslo dokladu převzaté faktury.
16.12.2019Úprava filtru u Analýzy výdeje
- nyní lze filtrovat typ knihy a druh výdeje. - do filtru zakázky je přidáno nové tl. pro vstup nové zakázky.
18.10.2019 Zaokrouhlování a DPH
Zaokrouhlení faktur nevstupuje do DPH ani v případě bezhotovostních plateb.
15.10.2019Oprava zaúčtování zaokrouhlování DPH.
- oprava zaokrouhlení ve FA - OD, kde se původně zaokrouhlení zúčtovávalo na konto zboží, nyní se účtuje na konto Nákladové -zaokrouhlení. - v ES v Údajích o firmě je potřeba nastavit Zaokrouhlení při zaúčtování dokladu na tyto hodnoty : "Aktualizací položky pro rozdíl < 0 a Vložením položky pro rozdíl <10". Tímto se hodnota zaokrouhlení vloží na nový řádek 548-Zaokrouhlení.
1.10.2019Zaokrouhlení faktur do DPH
V návaznosti na změnu zákona o DPH se bude započítávat zaokrouhlení nehotovostních faktur do DPH. Základ daně v rekapitulaci bude tedy zahrnovat i zaokrouhlení. Bude možné zrušit zaokrouhlení nehotovostních faktur. Faktury v hotovosti budou zaokrouhleny vždy, ale zaokrouhlení se v tomto případě do DPH nepočítá.
17.9.2019Oprava tisku sestav Analýza výdeje
- provedena oprava tisku sestav - Analýza výdeje
9.9.2019Oprava filtrování formuláře Intrastat
- oprava filtrování formuláře Intrastat
28.8.2019Přijaté objednávky
- Analýza - ve Filtru tisku sestav je možno zvolit tisknout sestavu s cenami dle objednaných kusů, nikoliv pouze cenu nedodaných kusů.
31.7.2019Oprava tisku Prodejky .
- oprava formátování data na "Prodejce" - odstranění vkládání aktuálního data na "Prodejce"
29.7.2019Tisk DUZP na dobropise, formát DUZP na faktuře
- tisk DUZP na dobropise se nyní tiskne vždy, (není potřeba vyplňovat datum potvrzení dobropisu) - formát datumu DUZP a odeslání lze zvolit ve vlastnostech knihy faktur na záložce "Tisk", zaškrtnutím "Tisknout krátké datum" se tiskne pouze datum bez hodin a minut.
18.6.2019Oprava tisku nabídky; - u Faktur - tisk zakázky; - zobrazen název skladu na skl. kartě
- oprava tisku nabídky - u Faktur doplněn tisk zakázky - zobrazen název skladu na skladové kartě
20.5.2019Název skladu na skladní kartě
- do formuláře skladní karty bal přidán název skladu.
28.3.2019Oprava nastavení čísla účtu vydané Faktury
- Oprava nastavení čísla účtu vydané Faktury
20.3.2019Změna v odesílání tiskových sestav e-mailem metodou-Přímo
- pokud budete např. faktury odesílat e-mailem, je doplněna možnost nastavení odesílání pošty přes vlastní e-mailovou schránku a to nastavením SMTP serveru ve formuláři "Uživatelé", kde dvojklikem na políčku "e-mail" otevřete formulář pro nastavení.
4.3.2019Odesílání příloh e-mailem.
- oprava Odesílání příloh e-mailem, lze nyní odesílat pouze formát PDF.
21.11.2018Doplnění čísla faktury do Pokladního přjmového dokladu
- doplnění čísla faktury do Pokladního přjmového dokladu- v případě že bude faktura původně určená pro zaplacení příkazem a bude částečně nebo celá hrazena hotově, pak na pokladním dokladě lze zadat číslo této faktury pro správný odvod DPH pro evidenci EET.
8.11.2018Vydané faktury
- oprava doplnění čísla účtu u vydaných faktur
25.10.2018Odesílání dokladů Emailem
Ve vlastnostech knihy lze zvolit způsob odeslání: Outlookem nebo přímo. Výběr Emailu se provádí z kontaktů adresy dokladu nebo z kontaktů vlastního subjektu.
3.5.2018Oprava tisku FakturaSK
- Oprava tisku FakturaSK u druhu dokladu Záloha
25.4.2018Úpravy sestav a formulářů
- FakturaSK - tisk bankovního konta; - Filtr objednávek - doplněno o možnost Vyřízené; - oprava formuláře - Kontrola Vyúčtovaných dokladů; - doplněn překlad ve faktuře OD platební podmínky a dodací podmínky - rozšíření polí u rozbalovacích polí
26.2.2018Telefonická podpora uživatelů
Od 26.2.2018 do 2.3.2018 bude telefonická podpora dostupná pouze na telefonu 383 423 425. Děkujeme za pochopení.
2.5.2017Odvod hotovosti prodejkou
Opravena chyba s uzamykáním knihy při odvodu hotovosti.
2.5.2017Vyskladnění sestavy
Nyní lze vyskladnit sestavu i v případě použití skladových míst a šarží.
2.5.2017Tisk prodejky
Opraven problém s opakovaným tiskem uzamčené prodejky
28.2.2017Tisk času na faktuře a prodejce
Na tisk faktury a prodejky byl doplněn časový údaj, který je nutný pro ověření dokladu podléhajícímu EET na portáli finanční správy.